Dr. Maurizio Barletta – Consulente Soa & Iso Senior****- Ravenna